SAH

Wilt u uw bestaande woning met een aansluiting op een extern warmtenet aardgasvrij maken? Voor gemengde VvE’s en verhuurders is subsidie mogelijk vanuit de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).

Gemengde VvE’s zijn Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) waar een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar-bewoners) en een deel de woning verhuurt. Onder verhuurders verstaan wij hier woningcorporaties, institutionele beleggers en zakelijke en particuliere verhuurders.

Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan en die op een warmtenet zijn of worden aangesloten. De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten) en voor de aansluitkosten op het externe warmtenet.

Per 1 oktober 2021 is de regeling gewijzigd. Voor die datum was de regeling alleen beschikbaar voor huurwoningen. Maar nu mogen gemengde VvE’s ook SAH aanvragen. Ook andere voorwaarden veranderen per 1 oktober 2021, maar alleen voor aanvragen van na die datum en dus niet met terugwerkende kracht. In de tekst is het duidelijk aangegeven als iets alleen voor aanvragen van na 1 oktober 2021 geldt.

Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO. Klik hier voor meer informatie.