Subsidie & financiering

Zakelijke gebruikers:
Niet enkel bedrijven zijn zakelijke gebruikers, als het gaat om subsidies dan zal dit veel breder getrokken moeten worden. Naast bedrijven zijn alle rechtspersoonlijkheden zakelijke gebruikers, dus ook bijvoorbeeld een stichting of vereniging van eigenaren. Daarnaast valt ook de groep mensen die één of meerdere huizen verhuren onder de groep zakelijke gebruikers.

Subsidies:
De mogelijkheid op een subsidie is voor zakelijke gebruikers zeer ruim en divers, wij sommen graag de belangrijksten voor u op:

Financiering:
Geld lenen kost altijd geld, maar toch kan het de moeite waard zijn. Investeringen in duurzaamheid betalen zich namelijk vaak terug als het gaat om besparingen. Daarnaast vinden klanten, werknemers en leden het steeds belangrijker dat hun organisaties duurzaam werken. Tot slot stelt ook de overheid regels met betrekking tot het (verplicht) verduurzamen van organisaties. Bij financiering denken veel mensen aan de bank, echter naast de bank zijn er ook andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld crowdfunding of een investeringsfonds.