SEEH

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en).

Uitsluitingen zijn:

 • commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren)
 • het verbouwen van scholen of kantoren tot woningen (zogenoemde ’transformatie’)
 • het opsplitsen van één woonhuis in meerdere appartementen
 • nieuwbouw

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiervoor heeft u het advies, een factuur en betalingsbewijs nodig;
 • energiebesparende maatregelen;
 • of voor een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’;
 • oplaadpuntenadvies.

SEEH – Subsidie voor energieadvies

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven? Laat dan een energieadvies opstellen en vraag hiervoor subsidie aan. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2023. Vraag deze subsidie aan nadat u de kosten heeft gemaakt.

Deze subsidie heeft 3 varianten. Een energieadvies:

 • van een gecertificeerde energieprestatieadviseur (EPA);
 • met daarbij externe procesbegeleiding;
 • met daarbij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventuele procesbegeleiding.

Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO. Klik hier voor meer informatie.

SEEH – Energiebesparende maatregelen

Wilt u met uw Vereniging van Eigenaars (VvE) uw gebouw(en) energiezuiniger maken? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoert.

U vraagt vooraf subsidie aan voor onderstaande isolatiemaatregelen:
Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil
Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande gevel als thermische schil, door middel van binnen- of buitengevelisolatie
Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil
Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door triple-glas

Let op
Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde.

Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO. Klik hier voor meer informatie.

SEEH – Zeer energiezuinig pakket (ZEP)

Wilt u met uw Vereniging van Eigenaars (VvE) het maximum aan energiebesparende maatregelen nemen in uw gebouw(en)? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw hele gebouw. Het pakket stelt hoge eisen aan onder ander de isolatiewaarden en past goed bij het Nul op de meter-concept voor woningen en gebouwen. De vereniging moet de maatregelen binnen 24 maanden uitvoeren. Aanvragen is mogelijk vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2023.

Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO. Klik hier voor meer informatie.

SEEH – Oplaadpuntenadvies

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt ook de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Deze subsidie is bestemd voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigenparkeergelegenheid.

Met deze subsidieregeling komt u in aanmerking voor 75% van de kosten van advisering voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten. Hier zit een maximum aan van € 1.500. Het maakt voor het toe te kennen subsidiebedrag niet uit wat de omvang is van de vereniging of van het aantal oplaadpunten. Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt dat u als vereniging het oplaadpuntenadvies moet hebben opgesteld na 5 oktober 2021. Indiening van de aanvraag kan vanaf 24 januari 2022 tot en met 30 september 2023.

U vraagt deze subsidie aan nadat u het oplaadpuntenadvies heeft ontvangen.

Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO. Klik hier voor meer informatie.